مراکز خرید هانگزو

مراکز خرید هانگزو

 در این قسمت از سایت اطلاعاتی راجع به مراکز خرید هانگزو Hangzhou Shopping ارائه شده است . همچنین نام ,مراکز خرید معروف هانگزونظیر خيابان يان آنهانگزو ، خيابان ولين هانگزو ذکرشده است

مرکز خرید خيابان ولين هانگزو hangzhou Wulin shopping مرکز خرید خيابان ولين هانگزو یکی ازمعروفترین مراکز خرید هانگزو و نیز از قدیمی ترین خیابان های این شهر میباشد و حدود…